انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای آب

۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را به عنوان عضو ناظر درشورای عالی آب در راستای موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 انتخاب کردند. بر این اساس از 184 آرای مأخوذه، محمد اسماعیل‌نیا به عنوان عضو ناظر در شورای عالی آب انتخاب شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران