شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درخصوص مراحل تهیه و تدوین سند رسمی بازطراحی راکتور اراک گفت: بازطراحی راکتور اراک احتمالا طی پروژه‌های متعددی انجام می‌شود. طبق توافقی که صورت گرفته ایران مدیر تمام پروژه‌ها خواهد بود و به‌نوعی همه با ما کار می‌کنند. وی افزود: این سند در سه مرحله تهیه می‌شود، در مرحله اول بیانیه و یادداشت اعلام نیت بین آقای صالحی و وزیر انرژی امریکا و همتای چینی انجام شد و همزمان با روز تصویب توسط کاخ‌سفید، روی سایت وزارت انرژی امریکا قرار گرفت. در مرحله دوم سند رسمی یا در سطح وزرا یا سطح مناسب دیگری بین ایران و همه اعضای گروه 1+5 امضا خواهد شد که پیش‌نویس آن قطعی شده است. مرحله نهایی درواقع درخصوص اسناد و جزییات هر یک از پروژه‌های مربوط به راکتور اراک است و بازطراحی راکتور اراک احتمالا طی پروژه‌های متعددی صورت می‌گیرد. ظریف درخصوص روند راستی‌آزمایی آژانس از ایران گفت: راستی‌آزمانی موارد کمی است نه کیفی، بنابراین مانعی برای راستی‌آزمایی و حضور آژانس در طول تغییرات وجود ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران