شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26810 | |

با توجه به مخالفت برخی از مقامات و در کنار آن پافشاری تعدادی از نمایندگان بر تصویب کمیسیون برجام در مجلس فکر می‌کنم ضرورتی بر تشکیل چنین کمیسیونی در مجلس نیست. درحال حاضر و در شرایط پس از توافق عده‌یی از نمایندگان در مجلس معتقدند که دولت باید برای «برجام» لایحه بدهد و عده دیگری نیز معتقدند که اگر «قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌یی» تصویب نمی‌شد براساس اصل 125؛ دولت باید لایحه می‌داد اما باید دید نمایندگان در نهایت به چه جمع‌بندی می‌رسند. به نظر می‌رسد با این قانون که به تایید شورای نگهبان رسیده و از سوی دولت نیز ابلاغ شده، آوردن لایحه برای برجام به خودی خود منتفی باشد. همچنین طبق اصل 125قانون اساسی، تمام عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تایید مجلس برسد. البته ما اخیرا قانونی را در مجلس تصویب کرده‌ایم و به دولت اجازه داده‌ایم که شما براساس اصول و در چارچوب این قانون مذاکره کنید.

قبل از مذاکرات مجلس قانونی دو فوریتی را تصویب کرد که یک‌سری از اختیارات مانند لغو تمامی تحریم‌ها و مصوبات به شورای امنیت واگذار شد بنابراین زمانی که خودمان چنین قانونی را مصوب کردیم اینگونه اختیارات را بهتر است برعهده شورای عالی امنیت بگذاریم. حال برای اینکه برخی از نمایندگان بر تصویب چنین کمیسیونی اصرار می‌ورزند باید بگویم مجلس هیچ گونه دخالتی در مفاد و تغییر برجام نخواهد داشت و در نهایت آن را با ارائه چند پیشنهاد تایید خواهد کرد. کمیسیون ویژه تنها مشخص می‌کند که براساس اصل 125قانون اساسی، قانون مصوب مجلس در متنی که به عنوان برجام به مجلس ارائه شده است، رعایت شده یا نشده. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم با توجه به تصویب لایحه الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای نیازی به تصویب برجام در مجلس نیست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران