شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 233 | |

مشاور رسانه‌یی رییس‌جمهور گفت: دولت بر آن است برای صیانت از حرفه و جایگاه خبرنگاران بیمه تکمیلی را برای خبرنگارانی که بیمه هستند، اجرایی کند. محمدرضا صادق، با بیان اینکه نقد عالمانه و منصفانه باید توسط افراد اهل صورت گیرد، به ایسنا گفت: آماده‌کردن فضا و مراقبت از شرایط حاکم بر جامعه بحثی دوطرفه است و منفعت نهایی را در نقد باید ملت ببرند. وی فراهم‌کردن فضای آزاد برای خبرنگاران در بستر قانون را از دیگر اقدامات دولت دانست و گفت: خبرنگاران می‌توانند از بخشنامه تا بحث‌های دیگر که مربوط به مسایل حرفه‌یی و صنفی آنان است را نقض کنند و ما مسوولان نیز باید این مسایل را پیگیری کرده و براساس معیارهای قانونی آنها را به نتیجه برسانیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران