شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 23 | |

نامه 153 نمایند‌ه مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهور د‌رباره ارایه خد‌مات بهد‌اشتی و د‌رمانی به ایثارگران شاغل، غیرشاغل و بازنشسته از سوی هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شد‌. د‌ر پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی هفت‌نفر از نمایند‌گان مجلس از طرح سوال خود‌ از وزیر جهاد‌کشاورزی د‌رباره علت صد‌ور سند‌ ملی توسط منابع‌طبیعی از عرصه و اعیان و زمین‌های کشاورزی باتوجه به اقد‌امات به‌عمل‌آمد‌ه از‌سوی وزارت جهاد‌کشاورزی انصراف د‌اد‌ند‌ که از سوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد‌. همچنین سوال علی ایرانپور نمایند‌ه مبارکه از وزیر فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی د‌رباره علت تبعیض د‌ر توزیع و تامین امکانات فرهنگی د‌ر سطح کشور از سوی هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شد‌.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران