شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2033 | |

با آغاز سفر استانی هیات‌دولت به استان خراسان‌رضوی، ستاد رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی نیز در این استان آغاز به‌کار کرده است. پس از جمع‌آوری نامه‌های مردمی، این نامه‌ها در واحد مستقر در استان جداسازی، طبقه‌بندی و شماره‌گذاری شده و سپس برای ارسال و اقدام به واحدهای مربوطه ارجاع می‌شوند؛ بخش اعظم درخواست‌ها که به‌وسیله دستگاه‌های استانی قابلیت اجراشدن دارند به دستگاه‌های استان ارجاع می‌شوند تا نسبت به اجرای آنها رسیدگی به عمل آید. وظیفه نظارت بر نحوه رسیدگی به این نامه‌ها نیز برعهده بازرسی استان است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران