شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12687 | |


ادامه از صفحه اول تحریم یک مساله بین‌المللی است و در این رابطه بعضی کشورها با ایران درگیر هستند، بنابراین باید پذیرفت که تحریم‌کنندگان اهداف زیادی در سر می‌پرورانند و به همین جهت بیان آثار تحریم و دادن اطلاعات به ملت نباید به‌گونه‌یی باشد که طرف مقابل از آن سوءاستفاده کند و برای جلوگیری از این مساله باید درایت کافی به خرج داد. هر ایرانی که به منافع ملی فکر می‌کند نباید کاری کند که دشمن بتواند به کشور ضربه بزند که این ظرافت خاصی را می‌طلبد و باید با دقت بیشتری عمل کرد به‌گونه‌یی که منافع حیاتی و منافع ملی کشور، خدشه‌دار نشود.

در اینجاست که باید با تمام اختلاف‌سلیقه‌ها، یکی بود و در برابر دشمن واحد، ایستادگی کرد. بنابراین مطلع بودن مردم از شرایط تحریم‌ها کمک می‌کند تا از این به‌بعد نیز همراه نظام باشند چراکه تمام قدرت کشور به پشتیبانی مردم است. به‌یاد داشته باشیم که ایران از‌جمله کشورهای استثنایی در جهان است که تمام قدرت خود را از مردم دارد و با تکیه بر این قدرت می‌تواند در برابر تهدیدها با وحدت و انسجام ملی ایستادگی کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران