شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 1228 | |

سخنگوی دولت :

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از آماده شدن سیاست‌های کلی پیش‌نویس برنامه ششم توسعه خبر داد. محمدباقر نوبخت در جشنواره شهید رجایی گفت: گزارش در مورد عملکرد دولت یا به‌صورت عینی با افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها و بهره‌برداری توسط مردم شکل می‌گیرد یا به‌صورت نوشتاری یا شفاهی بیان خواهد شد. نوبخت گفت: در سالی که گذشت بودجه سال 92 به‌دلیل ناهماهنگ بودن با سیاستی که در جهت ایجاد یک تحول می‌توانست زمینه‌ معیشت مردم را فراهم کند و البته دولت تدبیر و امید بر آن اصرار داشت، تغییر کرد و متعاقب آن بودجه سال 93 نیز تهیه و تنظیم شد و در وقت مقرر دراختیار مجلس قرار گرفت. شاید بتوان گفت که با چنین تدبیری بود که همه آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط بودجه سال 93 برای نخستین‌بار قبل از شروع سال تصویب شد. وی خاطرنشان کرد: در این مسیر برای سال 94 نه‌تنها بودجه به‌وقت تقدیم مجلس خواهد شد بلکه با اصلاحی که در این نظام خواهیم داشت با دستور آقای رییس‌جمهور باتوجه به اینکه سال آینده پایان برنامه پنجم خواهد بود، نظام برنامه ششم نیز تهیه و تقدیم ایشان شده است. درواقع پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم به دستور مقام معظم رهبری در دولت فراهم شده و با 16جلد پیوست تقدیم خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران