شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 67096 | |


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۳ راهکار تامین افزایش مستمری وجود دارد، گفت: ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه به خزانه واریز نمی‌شود که از این طریق منابع مستمری تامین می‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت مبنی بر اینکه می‌توانیم مستمری نیازمندان را تا 5 برابر نیز افزایش و تا 15میلیون نفر از جمعیت آنها را پوشش دهیم، اظهار داشت: این همان مطلبی است که در ایام انتخابات دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح کردند، اما دولت با سیاست دوگانه نسبت به موضوع رفتار کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: میزان درآمد دولت از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از 80 هزار میلیارد تومان است و تنها 43هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز می‌شود و پس از آن مشخص است، در چه اموری هزینه شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بالغ بر 37هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه به شرکت‌ها وابسته و بابت خدمات پرداخت می‌شود، تصریح کرد: این رقم به خزانه واریز نشده و دولت از همین محل می‌خواهد مستمری‌ نیازمندان را تامین کند. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تاکید شده، دولت باید تمام درآمدهای مربوط به افزایش حامل‌های انرژی را شفاف ارائه کند، گفت: دولت از این موضوع استنکاف کرده و این موضوع اجرایی نمی‌شود. این نماینده مجلس افزود: دولت برخورد متناقضی با موضوع یارانه و مستمری‌بگیری دارد، به‌طوری که قبل از انتخابات مدعی بود منابعی برای این کار وجود ندارد و اکنون بیان می‌کند، حتی می‌تواند چند برابر آن را افزایش دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران