شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 67090 | |

نماینده تهران و عضو فراکسیون امید گفت: ما تا دقایق آخر برای تعامل صبر می‌کنیم وگرنه برای همه پست‌های هیات‌رییسه گزینه داریم. محمدجواد فتحی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در رابطه با انتخابات هیات‌رییسه مجلس به برنا گفت: مبنای ما تعامل است و تا دقایق آخر هم برای تعامل صبر خواهیم کرد. اما اگر ببینیم آنها حاضر به تعامل نیستند، همان‌طور که در فراکسیون تصویب شد برای همه پست‌های هیات‌رییسه کاندیدا داریم و به جد از آنها حمایت می‌کنیم. او در پاسخ به این سوال که برخی تز همکاری اعضای فراکسیون مستقلین و ولایت را عنوان کرده‌اند اما فراکسیون امید حاضر به تعامل نیست، گفت: این بی‌انصافی است، چراکه اگر فراکسیون امید نمی‌خواست تعامل کند نه کارگروهی تشکیل می‌داد و نه جلسه‌یی برگزار می‌کرد. فتحی افزود: در آخرین بار آقای مطهری شخصا به دنبال این کار رفت و در جلسه روز شنبه فراکسیون امید که بیش از 80 نفر از اعضای نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون حضور داشتند همه اتفاق‌نظر داشتند که در این مساله به خاطر حفظ وحدت و شؤونات مجلس تا آنجا که دو جریان دیگر اجازه می‌دهند، تعامل کنیم و با تعامل سهم خودمان را بگیریم. این عضو فراکسیون امید، گفت: چنانچه طرف مقابل به این نتیجه برسند که نیاز به تعامل با ما ندارند فراکسیون امید لیست مستقل خود را ارائه می‌کند. فراکسیون امید برای همه پست‌های هیات‌رییسه اعم از رییس، نواب و دبیر و کارپرداز نفر مشخص کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران