شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3326 | |

بانک‌های توسعه‌یی موسساتی هستند مالی که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز می‌کنند تا در فعالیت‌های تولیدی، توسط خود یا دیگران یا مشترکا، در راستای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، به‌نحو مطلوبی سرمایه‌گذاری کنند. وظایف، نقش و فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌یی را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی می‌توان تبیین کرد. ضرورت نیل به‌توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موجب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک‌ها و سازمان‌های توسعه‌یی به‌وجود ‌آید.

تاکنون بیش از 500بانک و موسسه توسعه در سراسر جهان در کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه تامین منابع مالی و فنی لازم و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیرخصوصی به‌طرف انجام سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را بر عهده داشته‌اند این سرمایه‌گذاری‌ها بنا بر سیاست‌های توسعه اقتصادی هر کشور، گسترش امکانات زیربنایی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حتی رشد بخش تعاونی را در بر می‌گیرد. به بیانی دیگر، بانک‌های توسعه در مسیر کمک به حل مشکلات توسعه اقتصادی کشورها و رفع تنگناهای موجود، رسالت مهمی بر عهده دارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران