شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دانشمندان موفق به تولید مغز دیجیتالی موش صحرایی شده‌اند. این فناوری جدید در واقع رایانه‌یی است که قابلیت واکنش‌دهی به عنوان یک مغز واقعی را دارد.

این مغز مجازی تقلیدی هنرمندانه از مغز یک موش صحرایی جوان است که به‌طور طبیعی از ۳۰هزار نورون تشکیل شده است. هریک از این نورون‌ها به وسیله شبکه‌یی متشکل از ۴۰میلیون سیناپس با یکدیگر در ارتباط هستند.

دانشمندان امیدوارند که این مغز دیجیتالی قابلیت به ‌کارگیری برای تعریف و تشخیص انواع مختلف نورون‌ها را در دنیای واقعی داشته باشد.

این فناوری جدید توسط گروهی از دانشمندان در سوییس ارائه شده است. آنها با استفاده از این مغز دیجیتالی در تلاش هستند تا درباره عملکرد شبکه نورون و سیناپس و نحوه اتصالات درون آنها به تشخیص درستی دست یابند.

به عقیده این محققان با دستیابی به این هدف مهم می‌توان تصویر دقیق و شفافی از مغز نیز ارائه کرد. دانشمندان برای ساخت این مغز مجازی تمرکز ویژه‌یی روی بخشی از آن مغز طبیعی موسوم به necortex داشته‌اند. آنها تا پیش از این اطلاعات زیادی درباره این بخش از مغز داشته‌اند و حالا از این داده‌ها برای تولید مغز مجازی موش صحرایی استفاده کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که مغز تولیدشده به خوبی می‌تواند ارتباطات درون مغزی که به عملکرد مرکز فرماندهی بدن منجر می‌شود را شبیه‌سازی کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران