شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24499 | |

با انجام شدن توافق هسته‌یی برای ارزیابی وضعیت ناوگان ریلی پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌توان این نکته را یادآور شد که در سال‌هایی که ایران مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود، بسیاری بر این عقیده بودند که اثرات تحریم بر بخش حمل‌ونقل کم بوده است به ویژه در خصوص زیرساخت‌های ریلی که تاثیر تحریم‌ها را بسیار کم رنگ‌تر می‌دانستند. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی در خصوص ناوگان ریلی، کشنده‌ها، لکوموتیوها و واگن‌ها موثر بوده است چرا که به دلیل عدم امکان «دسترسی به موقع خدمات» میزان آمادگی این تجهیزات کاهش یافته بود. در همین راستا می‌توان به کشنده‌های «آلستوم» اشاره کرد که با رفع تحریم‌ها آماده به کاری کشنده‌ها افزایش می‌یابد، از سوی دیگر در طول این مدت علائم الکترونیکی و سیستم ارتباطات رادیویی راه‌آهن و مترو محدودیت‌هایی داشت که نسبت به ناوگان دیگر این محدودیت‌ها کمتر بود. افزون بر اینکه در خصوص شبکه بالاسری که در خصوص متروها نیز محدودیت‌هایی وجود داشت که به دلیل وجود تحریم و نبود تامین قطعات با مشکل مواجه شد و این مساله باعث تاخیر در اجرای پروژه‌ها نیز شده بود. درحالی که با رفع تحریم، ناوگان جدید و با تامین قطعات، آماده به کار ناوگان‌های موجود وضعیت جابه‌جایی بار و مسافر بهتر می‌شود.

علاوه بر آن، ضمن تامین قطعات و وارد کردن کشنده‌های جدید میزان جابه‌جایی بار و مسافر افزایش می‌یابد.

در هر صورت انتظار می‌رود با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی سهم حمل‌ونقل ریلی در کشور افزایش یابد چرا که این بخش از حمل‌ونقل در سال‌های تحریم از اثرات آن مصون نمانده است و همواره نیازمند توجه است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران