شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 22120 | |

حضرت علی(ع) هنگامی که علم و ثروت را با هم مقایسه می‌کنند، یکی از مصادیق برتری علم بر ثروت را در این می‌بینند که حتی آنانی‌که فاقد علم هستند، خود را به علم منسوب می‌کنند.

به اعتقاد بنده تعادل نیز ازجمله همین امور است.

سیاسیون، اخلاقیون، فلاسفه و آنان که سری در بین سرها دارند، همواره خود را فردی متعادل برمی‌شمرند، یا دست‌کم ادعای آن را دارند.

شاید یکی از احادیثی که همواره نقل می‌شود این حدیث از حضرت امیر باشد: «خیرالامور اوسطها».

روزنامه تعادل اگرچه نوپاست اما با تجربه گرانسنگی که مجموعه مدیران این روزنامه، خصوصا جناب آقای حضرتی دارند، از همان ابتدا نوید روزنامه‌یی متعادل را می‌داد.

بدیهی ‌است که در کشور ما با سلایق، عقاید، ایدئولوژی‌ها و باورهای رنگارنگی که وجود دارد، ممکن است خواسته یا ناخواسته خدشه‌هایی نیز بر برخی باورها از سوی رسانه‌یی ایجاد شود.

درخصوص روزنامه تعادل نیز، چنانچه به چند ماه گذشته بازگردیم، همین مساله را شاهد خواهیم بود.

با وجود تمام این گفته‌ها سازمان غذا و دارو همواره متشکر و ممنون رسانه‌هایی است که فعالیت‌های اصیل، علمی و خیرخواهانه را به نحو احسن بازتاب می‌دهند و مشتاقانه گوش شنوایی برای شنیدن نقد مشفقانه دارد.

اما خواهش بزرگی که این سازمان از اصحاب رسانه دارد، این است که معدل فعالیت‌ها را در نظر بگیرند و در رسیدن به اهداف عالی سلامت اهتمام بورزند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران