شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 22117 | |

نخستین سالگرد روزنامه موثر تعادل را به شما و دست‌اندرکاران عزیز و پرتلاش این رسانه تبریک می‌گویم. به هر حال مطبوعات و روزنامه به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جامعه هستند که نقش بسیار حساس و اساسی دارند. مطبوعات در جامعه می‌توانند حقایق را برملا کنند و جلوی فساد را بگیرند که روزنامه تعادل با توجه به روال عادی که در این یک‌سال گذشته داشت، توانست این امر را محقق کند. این نوع روشنگری‌ها می‌توانند، کمک کنند تا جلوی فساد گرفته شود. اما باید دقت شود که این روشنگری‌ها تبدیل به سیاه‌نمایی نشود با توجه به اینکه روزنامه‌نگاران قلم خوب و گیرایی دارند می‌توانند بسیار در افکارعمومی موثر باشند. در همین حال باید دقت شود یک جریان را اگر مورد انتقاد قرار می‌دهند، سرکوب نکنند البته به لطف خدا این مساله در روزنامه شما دیده نشده است. در وهله بعدی روزنامه می‌تواند با ارتباطی که با مردم برقرارمی کند، نقطه نظرات آنها را به گوش مسوولان برساند و روزنامه می‌تواند وسیله‌یی برای پیگیری این خواسته‌ها باشد تا از طریق روابط‌عمومی‌ها پاسخ داده شود.

از سوی دیگر نشان دادن واقعیت عریان به شفافیت جامعه کمک می‌کند و انتشار این مطالب باعث انعکاس بازخوردها می‌شود و در همین مسیر می‌تواند به بهبود اوضاع مردم کمک کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران