شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47163 | |

بانک جهانی در رابطه با مدیریت منابع آب به ایران هشدار داد

بانک جهانی درخصوص «تغییر اقلیم، آب و اقتصاد»، کشور ایران را از اصلی‌ترین کشورهایی دانست که تحت تاثیر این تغییرات به ویژه محدودیت منابع آب قرار خواهند گرفت و در صورت عدم تغییر در رویکردهای حال حاضر توسعه و مدیریت منابع آب این موضوع تا سال2050 حداقل 6درصد رشد منفی تولید ناخالص ملی را برای کشور ما به همراه خواهد داشت. به گزارش تعادل به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست (پام)، در گزارش بانک جهانی بر این موضوع تاکید شده است که آثار تغییر اقلیم در درجه اول در چرخه آب نمایان خواهد شد و شاهد تبعات آن در حوضه غذا، شهرنشینی، انرژی و سیستم محیط‌زیست خواهیم بود. این درحالی است که با افزایش جمعیت، ارتقای درآمدها و گسترش شهرها تقاضا برای مصرف آب، بیشتر به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد و این درحالی است که دسترسی به منابع آب قابل دسترس نامطمئن‌تر خواهد بود. در این بین کشورهایی نظیر کشورهای خاورمیانه که بطور طبیعی دسترسی محدودتری به منابع آب دارند و در عین حال اقتصاد رو به رشدی را تجربه می‌کنند با شکنندگی بیشتر در مواجهه با این پدیده روبه‌رو خواهند بود.

در بخش دیگری از این گزارش به این موضوع اشاره شده که رشد اقتصادی به شکل حیرت‌آوری یک تجارت تشنه و محتاج آب است. آب فاکتور مهمی در مقوله تولید بوده و دسترسی کمتر به منابع آب منجر به کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد تصویر ناشفافی از وضعیت اقتصادی خواهد شد. مدلسازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با کاهش آب در بخش‌های کشاورزی، بهداشت، درآمد و آثار آن بر محیط‌زیست برخی مناطق دنیا (به‌ویژه خاورمیانه) شاهد کاهش تولید ناخالص ملی منفی تا سقف 6درصد و قرار گرفتن در مدار رشد اقتصادی منفی خواهند بود. تغییرات در امکان دسترسی به منابع آب می‌تواند منجر به تشدید مهاجرت و شعله ور شدن اختلافات مدنی شود و این مساله می‌تواند تا حد زیادی موضوع امنیت و به تبع آن تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشورها را تحت‌تاثیر قرار دهد. بااشاره به نقشه‌های جهانی تولید شده در این گزارش، کشور ایران را ازجمله پرخطرترین کشورهای مرتبط با موضوع دانسته و با استناد به راه‌حل‌های ارائه شده در این گزارش موضوع مدیریت منابع آب و توجه ویژه به مدیریت تقاضا به جای تمرکز بر استحصال منابع آب را از اولویت‌های اصلی کشور برای برون رفت از این شرایط بر شمرد و به این نکته نیز اشاره کرد که ادامه شرایط حال حاضر اکوسیستم‌های طبیعی به‌ویژه تالاب‌ها را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

نقشه اول نشان‌دهنده تغییرات تولید ناخالص ملی در سال2050 بر اثر کمبود آب، طبق خط مشی اقتصادی کنونی بوده و نقشه دوم نشان‌دهنده همان تغییرات در شرایط تخصیص هوشمندانه و مصرف بهینه آب می‌باشد.

این گزارش می‌افزاید؛ اهداف توسعه پایدار (SDGs) در حوزه‌های امنیت غذا، بهداشت، تامین آب سالم، ایجاد صنایع و شغل‌های جدید برای معیشت پایدار بدون تامین آب کافی و مطمئن برای حیات کره‌زمین و پایداری خدمات اکوسیستمی، دست یافتنی نخواهند بود.

این گزارش ضمن دعوت از همه در به رسمیت شناختن ارتباط در هم تنیده آب برای تامین غذا، انرژی، شهرنشینی و محیط‌زیست به راه‌حل‌های ذیل نیز اشاره دارد:

بهینه کردن مصرف آب از طریق برنامه‌ریزی و مشوق‌های بهتر

در صورت امکان گسترش تامین و دردسترس قرار گرفتن آب از طریق:

oتوجه ویژه به روش‌های کم‌خطرتر نظیر تغذیه آب‌های زیرزمینی و حفاظت از تالاب‌ها در کنار رویکردهای مهندسی معمول نظیر ساخت سد، بازچرخانی آب و آب شیرین‌کن‌ها

کاهش اثرات سوانح طبیعی نظیر خشکسالی‌ها و سیل‌ها از طریق برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و انطباق‌پذیری

در جمع‌بندی این گزارش سیاست‌های هوشمندانه در بخش آب به عنوان یکی از زیربناهای اصلی سیاست‌های هوشمندانه در بخش اقلیم و سیاست‌های هوشمندانه توسعه کشورها قلمداد شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران