شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45468 | |

4/6 میلیون سالمند ایرانی خدمات توانمندسازی دریافت می‌کنند

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: درحال حاضر 6 میلیون و 400هزار سالمند در کشور خدمات مختلف توانمندسازی و آموزش شیوه زندگی سالم دریافت می‌کنند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، فرید براتی‌سده در نشست سالمندی و الزامات سیاستی در آسیا افزود: این خدمات با محوریت توانمندسازی و تحقق سالمندی فعال با مشارکت خود سالمندان ارائه می‌شود. وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان اصلی‌ترین نهاد رفاه اجتماعی در حوزه کودک و نوجوان، زنان و با تاکید خاص بر موضوعات سالمندی ارائه خدمت می‌کند و شورای ملی سالمندان نیز برای همه سالمندان سیاست‌گذاری

کرده است.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه درحال حاضر 6 میلیون و 400هزار نفر در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات متنوعی دریافت می‌کنند، افزود: این خدمات با محوریت توانمندسازی و تحقق سالمندی فعال با مشارکت خود سالمندان ارائه می‌شود.