شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36653 | |

گزارش« تعادل» از تغییرات قیمت خوراک دام و طیور سال جاری در مقایسه با سال 93

بیشترین افزایش قیمت به پودر ماهی خارجی(39درصد) و کمترین آن مربوط به ذرت خارجی(20درصد) بوده است

گروه اقتصاد اجتماعی

با توجه به سهم بیش از 70درصدی قیمت خوراک در قیمت تمام شده فرآورده‌های دام و طیور، تغییرات قیمت این نهاده‌ها به طور مستقیم منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی پروتئینی خواهد شد. با عنایت به اهمیت موضوع و آگاهی از روند قیمت برای برنامه‌ریزی در بازار این نهاده‌ها، وضعیت قیمت نهاده‌های اصلی دام و طیور(اعم از نهاده‌های داخلی و وارداتی) همچنین میزان واردات آنها در 8ماهه اول سال 1394 را مورد بررسی قرار داده و با مدت مشابه سال 1393 مقایسه شده است.


پودر ماهی خارجی بیشترین و ذرت داخلی کمترین افزایش قیمت‌ها را داشته‌اند

ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، گندم، کاه و سبوس گندم، سبوس برنج، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه، دان تخمگذار، دان گوشتی و کنسانتره و پودر ماهی از مهم‌ترین اقلام خوراک دام و طیور محسوب می‌شوند. در 8 ماهه اول سال 1394 قیمت هر کیلوگرم از نهاده‌های مورد بررسی اعم از داخلی و وارداتی در مقایسه با مدت مشابه سال 1393 به طور متوسط 5 درصد رشد داشته است. این درحالی است که متوسط رشد قیمت کل نهاده‌ها به دلیل رشد 43درصدی سایر نهاده‌ها 20درصد بوده است. بیشترین افزایش قیمت طی 8 ماهه مورد نظر مربوط به پودر ماهی خارجی(39درصد) و کمترین آن مربوط به ذرت داخلی (20- درصد) بوده است.

کاهش 20 درصدی قیمت ذرت

ذرت از مهم‌ترین اقلام خوراک طیور است که به دلیل پایین بودن میزان تولید داخلی هر ساله مقادیر قابل توجهی از آن از محل واردات تامین می‌شود. قیمت ذرت داخلی و خارجی در 8 ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 20 و 21درصد کاهش داشته است.


واردات 9/3 میلیون تنی ذرت دامی

در 8 ماهه اول سال 1394 حدود 9/3میلیون تن ذرت دامی به ارزش حدود 928میلیون دلار وارد شده که در مقایسه با سال قبل از لحاظ وزنی 11درصد افزایش و به لحاظ ارزش 15درصد کاهش داشته همچنین ذرت دامی مهم‌ترین محصول وارداتی کشور بوده است. میزان واردات کنجاله سویا در 8 ماهه اول سال 1394 بیش از یک میلیون تن به ارزش 8/477میلیون دلار بوده است که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 29و 45درصد کاهش داشته است. با این حال کنجاله سویا پنجمین محصول مهم وارداتی کشور در دوره مورد بررسی بوده است.

در 8 ماهه اول سال 1394 میزان واردات جو بالغ بر یک میلیون تن به ارزش 4/252میلیون دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی تقریبا ثابت و به لحاظ ارزش حدود 12درصد کاهش داشته است. طی 8 ماهه مورد بررسی جو پانزدهمین محصول عمده وارداتی کشور بوده است. به طور کلی مجموع واردات سه نهاده مذکور در 8 ماهه اول سال 1394 حدود 9/5 میلیون تن به ارزش 1/1029میلیون دلار بوده که نسبت به 8 ماهه مشابه سال قبل از نظر وزنی یک درصد و از نظر ارزش حدود 27درصد کاهش داشته است.


افزایش 2 درصدی متوسط قیمت کل نهاده‌های دامی

با توجه به داده‌های استخراج شده می‌توان گفت: نهاده‌های دامی مورد بررسی در این گزارش 18 قلم عمده شامل ذرت(وارداتی و داخلی)، کنجاله سویا (وارداتی و داخلی)، جو (وارداتی و داخلی)، پودر ماهی(داخلی و وارداتی)، تفاله چغندر قند، کنجاله تخم پنبه، کنسانتره دامی، دان آماده تخم‌گذار و گوشتی، گندم دامی، کاه و سبوس گندم و سبوس برنج و سایر نهاده‌ها هستند. با وجود افزایش 2درصدی متوسط قیمت کل نهاده‌های دامی در 8 ماهه اول سال 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اما قیمت 18 نهاده عمده و اصلی با افزایش تنها 5 درصد همراه بوده است.

این درحالی است که قیمت سایر نهاده‌ها با حدود 43درصد رشد روبه‌رو بوده است. همچنین در 8 ماهه اول سال 1394در مجموع حدود 9/5 میلیون تن ذرت، کنجاله سویا و جو به ارزش هزار و 29میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با 8 ماهه مشابه سال 1393 به لحاظ وزن یک درصد و به لحاظ ارزش 27درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر دانه ذرت دامی مهم‌ترین و پس از آن کنجاله سویا در رتبه چهارم و جو در رتبه پانزدهم اقلام وارداتی کشور طی 8 ماهه مورد نظر از نظر ارزش واردات بوده‌اند. این امر شدت وابستگی صنعت دام و طیور کشور به نهاده‌های وارداتی و شکنندگی بازار این نهاده‌ها و فرآورده‌های پروتیینی را نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران