شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آغاز مطالعات انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه توسط این شرکت خبر داد و گفت: اصرار ما به پایان مطالعات مرحله شناخت در بازه زمانی یک‌ساله است اما کارشناسان بین‌المللی درخواست زمان بیشتری را دارند. سیدمحمدرضا رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا در مورد طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه گفت: از حدود سه‌ماه گذشته انجام مطالعات در این زمینه توسط شرکت ما آغاز شده است. در این راستا با یکی از مهندسان مشاور قراردادی را منعقد کردیم و استفاده از مشاوران خبره خارجی را هم در دستور کار قرار داده‌ایم. وی تصریح کرد: گزارشات اولیه کار به ما ارایه شده و طبیعتا بعد از مطالعات مرحله شناخت، حجم آب انتقالی و گزینه‌های مختلف در مورد انتقال آب مشخص می‌شود. مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به سنجش کیفیت آب و تفاوت آن در دریای خزر و دریاچه ارومیه، چگونگی برداشت آب و آثار زیست‌محیطی این طرح در مطالعات مرحله شناخت گفت: اصرار ما بر این است که در زمان یک‌سال مطالعات مرحله شناخت به نتیجه برسد. رضازاده در مورد اعتبار این طرح تصریح کرد: اعتبار مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه از محل اعتبارات طرح‌های احیای دریاچه ارومیه تامین می‌شود؛ مجموعا برای مطالعات کل طرح‌های این بخش در قانون بودجه سال 1393، 20میلیارد تومان در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود که دومیلیارد تومان از آن به پروژه در دست ما تعلق گیرد. وی با اشاره به اینکه تاکنون اعتباری تخصیص نیافته، بر آغاز فعالیت‌ها تاکید کرد و گفت: در این طرح از مشاوران بین‌المللی از کشورهای نروژ، اتریش و برخی مناطق امریکای شمالی بهره می‌بریم البته کارشناسان بین‌المللی اصرار دارند که حداقل 5/1سال زمان برای انجام مطالعات مرحله شناخت در نظر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در مورد مجوزهای محیط‌زیستی طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه گفت: ‌بعد از انجام مطالعات مرحله شناخت برای اخذ مجوز محیط‌زیست اقدام می‌کنیم؛ هیچ طرحی در شرکت بدون اخذ مجوز محیط‌زیست اجرا نمی‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران