شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قائم‌مقام وزیر نیرو در پاسخ به «تعادل»:

قائم‌مقام وزیر نیرو می‌گوید: «ما برای تمام کارها از نظر ‌زیست‌محیطی از حفاظت محیط‌زیست تاییدیه می‌گیریم؛ اگر این سازمان با طرح‌ها مخالف باشد آن‌ را انجام نمی‌دهیم».

طرح «بارور کردن ابرها» که در آخرین حضور حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در مجلس مطرح شد از سمت برخی از نمایندگان مجلس از جمله عباس پاپی‌زاده سخنگوی کمیته آب به «منافات با طبیعت» متهم است. اما ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو در این باره به «تعادل» می‌گوید: «یک اصطلاح کلی برای بارور شدن ابرها به کار برده شده اما روش‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌ها به نام باروری از طریق یونیزاسیون از طریق سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شده است. این طرح در جهان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. قائم‌مقام وزیر نیرو ادامه می‌دهد: «طبیعتا نگاه ما در همه طرح‌ها سازگار بودن طرح با محیط زیست است» محمودی در پاسخ به این سوال «تعادل» که وضعیت طرح باروری ابرها اکنون چگونه است می‌گوید: «پروژه باروری ابرها در کشور ما یک پروژه صنعتی- تحقیقاتی و در واقع مطالعاتی- صنعتی است. ما هنوز در این طرح از فاز مطالعاتی بیرون نیامده‌ایم. اقدام‌ها و کارهایی که در گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، محدود بوده است؛ اما طرح‌هایی که مورد پایش قرار گرفته تاکنون مشکل خاصی نداشته است» او به اجرا شدن این طرح در دیگر کشورها نیز اشاره کرده و می‌گوید: «در دنیا هم برای مثال وقتی می‌خواهند، نشستی بزرگ را در فضای باز برگزار کنند، ابرها را بارور می‌کنند که تا قبل از رسیدن به آن محل بارش به وجود‌ آید و مشکلی در این محل پیش نیاید، در بعضی از مناطق برای تامین آب و در بعضی مناطق دیگر نیز برای افزایش کیفیت هوا از این روش استفاده می‌کنند.» قائم‌مقام وزیر نیرو در پایان در پاسخ به این سوال که باروری ابرها را روشی دایمی یا مقطعی می‌داند می‌گوید: « قطعا این روش دایمی نیست و ممکن است در یک مقطع خاص بتواند کمک کند.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران