شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8584 | |

ابوبکر بغدادی دستور ضرب سکه‌یی به نام «دینار اسلامی» را صادر کرده است. شورای داعش نیز حکم بغدادی را تایید کرده است.

روزنامه دیلی‌تلگراف با استناد به خبر یک سایت نزدیک به داعش، نوشته است؛ «ابوبکر بغدادی، خلیفه خودخوانده داعش دستور ضرب سکه‌های جدید را صادر کرده تا «سیستم پولی استبدادی رایج» که «الگوی نظام اقتصادی غرب» است و «مسلمان‌ها را به بردگی کشانده» تغییر کند.»در همین حال، سه رسانه آلمانی با استناد به اسنادی که از دولت عراق به‌دست آنها رسیده تصویر دقیق‌تری از ساختارهای حکومتی دولت اسلامی ارایه کرده‌اند. در درون سازمان داعش شبکه منظمی از بیمه‌های درمانی، کمک به ازدواج و تامین مالی خانواده‌های اعضای کشته‌شده یا زندانی سازمان وجود دارد. ازنظر کارشناسان وجود چنین شبکه‌های خدماتی نشان می‌دهد که «دولت اسلامی» برای حفظ انسجام درونی سازمان خود و تداوم وفاداری اعضا سرمایه‌گذاری‌های اساسی کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران