شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63376 | |

رشد انرژی تامین شده در نوروز

پاون گزارش وضعیت شبکه سراسری برق کشور در هفته دوم فروردین ماه امسال حاکی از رشد 2.5درصدی انرژی تامین شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. گزارش وضعیت شبکه سراسری برق کشور در هفته دوم فروردین ماه امسال حاکی از رشد 2.5درصدی انرژی تامین شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. گزارش وضعیت شبکه سراسری برق در هفته دوم سال 96 منتهی به 11فروردین ماه نشان می‌دهد، انرژی تامین شده بیش از 7900گیگاوات ساعت بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 2.5درصدی داشته است. پیک بار مصرفی در هفته دوم سال جاری برابر با 29هزار و 46مگاوات بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 262مگاوات رشد داشته است. همچنین مقایسه تغییرات انرژی مورد نیاز مصرف اصلاحی روزانه در هفته دوم نشان می‌دهد که کل انرژی مورد نیاز اصلاحی نسبت به هفته قبل در سال جاری حدود 1.97درصد و نسبت به هفته متناظر سال قبل حدود 0.79درصد رشد داشته است. براساس این گزارش، مقایسه تغییرات حداکثر توان مورد نیاز مصرف اصلاحی در پیک شب نشان می‌دهد حداکثر نیاز مصرف اصلاحی در هفته دوم سال جاری برابر با 29هزار و 46مگاوات بوده که در مقایسه با هفته گذشته حدود 6.42 درصد و در مقایسه با هفته متناظر سال قبل حدود 0.91درصد افزایش داشته است. این درحالی است که مقایسه تغییرات حداکثر توان مورد نیاز مصرف اصلاحی در پیک روز نشان می‌دهد که حداکثر نیاز مصرف اصلاحی در این هفته برابر با 25هزار و 432مگاوات بوده که در مقایسه با هفته قبل حدود 7.73درصد و نسبت به هفته متناظر سال قبل 1.45درصد کاهش داشته است.


رشد 5 درصدی بارش نوروزی نسبت به پارسال

پاون در اثر بارش‌‌های موثر هفته‌های اول فصل بهار، حجم بارش‌های کشور از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا دوشنبه 14فروردین ماه جاری به 198میلی‌متر رسیده است. بهار امسال با بارش‌های مناسبی در نقاط مختلف کشور آغاز شد و بر اثر این ‌بارش‌ها آمار بارندگی از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا دوشنبه 14فروردین ماه جاری به 198میلی‌متر رسیده است. این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 188میلی‌متر، 5 درصد و در مقایسه با متوسط 48ساله 184میلی‌متر 8 درصد افزایش داشته است. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیشترین میزان بارش‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 340میلی‌متر بارش است که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته 309میلی‌متر، 10درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط 48ساله 304میلی‌متر 12درصد افزایش داشته است. همچنین در مدت زمان یاد شده، حوضه‌های آبریز دریای خزر 259میلی‌متر، قره قوم 149میلی‌متر، دریاچه ارومیه 147میلی‌متر، فلات مرکزی 136میلی‌متر و مرزی شرق 56 میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران