شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6309 | |

در هفته گذشته (١٩ تا ٢٥ مهر)، مصرف بنزین کل کشور به ٤٨٧,٢میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن 3.7میلیون لیتر افزایش داشت.

به گزارش ایرنا، میانگین مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ٢٥ مهر با اندکی افزایش نسبت به هفته پیش به محدوده ٧٠میلیون لیتر نزدیک شد. بیشترین مصرف این فرآورده نفتی با ٧٦,١میلیون لیتر به پنجشنبه (٢٤ مهر) و کمترین میزان مصرف آن نیز با 62.3میلیون لیتر به روز جمعه (٢٥ مهر) مربوط می‌شود. از مجموع بنزین مصرفی در بازه زمانی یادشده، ٢٢,٣میلیون لیتر بنزین سوپر بوده است. همچنین در هفته گذشته، مصرف بنزین تهران با کمی افزایش نسبت به هفته قبل به بیش از ٩٨میلیون لیتر رسید. در بازه زمانی ١٩ تا ٢٥ مهر امسال، ٩٨,٣میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف شد درحالی که در هفته پیش از آن میزان مصرف 96.9میلیون لیتر بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران