شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 566 | |

وی با اشاره به آمار اعلام شده در ترازنامه هیدروکربوری سال ١٣٩١ کشور، میزان مصرف انرژی بخش صنعت را ٢٥,٧درصد از مصرف نهایی انرژی کشور اعلام و اظهار کرد: میزان مصرف انرژی در پالایشگاه‌های نفت، گاز و نیروگاه‌ها به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود که بر این اساس، سالانه بیش از ٣٩میلیون بشکه معادل نفت‌خام انرژی در پالایشگاه‌های نفت و بیش از٢١میلیون بشکه معادل نفت‌خام انرژی در پالایشگاه‌های گاز مصرف می‌شود. شریف تاکید کرد: با اجرای صحیح استانداردهای مدون که نتیجه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی است، مصرف انرژی در پالایشگاه‌های نفت سالانه حداقل ٦میلیون بشکه معادل نفت‌خام، در پالایشگاه‌های گاز سالانه حداقل پنج‌میلیون بشکه معادل نفت‌خام و در نیروگاه‌ها سالانه حداقل ٥٠میلیون بشکه معادل نفت‌خام پتانسیل صرفه جویی انرژی وجود دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران