شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 560 | |

میدان نفتی دارخوین حدودا در 45‌کیلومتری شمال خرمشهر و 85‌کیلومتری جنوب و جنوب‌غربی اهواز قرار دارد. وجود نفت در این میدان در سال1343 با حفر نخستین چاه به اثبات رسید و قبل از توسعه دو‌حلقه چاه اکتشافی دیگر در سال‌های 1356 و 1375 شمسی حفر شد.

طرح توسعه میدان دارخوین در دو فاز برنامه‌ریزی شد که فاز اول توسعه با حفر پنج‌حلقه چاه (7، 8، 9، 10و 13) انجام گرفت جهت کامل‌کردن طرح توسعه در فاز دوم 20‌حلقه چاه دیگر (15‌حلقه تولیدی، 4‌حلقه تزریق گاز به‌صورت امتزاجی و یک‌حلقه چاه تزریق آب) حفر شد. تولید زودهنگام 25‌هزار بشکه نفت در بهمن1382آغاز شد و در فاز اول تا مرداد 1383 به‌میزان 50‌هزار بشکه در روز افزایش داده شد. در اسفند 1386 این میزان تولیدبه 100 بشکه در روز با 16حلقه چاه تولیدی (در فازدوم) رسید.

با پایان فاز دوم توسعه، در مرداد1389، روزانه 160‌هزار بشکه نفت‌خام تولید و 280‌میلیون فوت‌مکعب گاز به این میدان تزریق شد.

حفاری چاه DQ-32 جهت شناسایی لایه‌های ایلام و سروک و نیز ارزیابی پتانسیل تولید پایان پذیرفت و برنامه توسعه این لایه‌ها نیز در دست انجام است. همچنین چاه شماره DQ-33 در گنبد‌جنوبی مخزن حفاری شد که باتوجه به تولید قابل‌توجه برنامه‌یی جهت توسعه این قسمت از مخزن ارایه شده است.

نفت میدان دارخوین از نوع نفت سبک با درجه API 39 است و نفت تولیدی از واحد بهره‌برداری به خطوط لوله انتقال نفت اهواز-آبادان ارسال‌می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران