شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52549 | |


در بسیاری از خانواده‌هایی که هر دو والدین شاغل هستند و کار تمام وقت دارند تولد فرزند جدید و نگهداری از او به دغدغه اصلی تبدیل می‌شود. به گزارش ایسنا، مرخصی زایمان و مرخصی والدین ازجمله تسهیلاتی است که شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف به کارمندان خود ارائه می‌دهند.

همچنین در کشورهای مختلف شرایط و مقررات این مرخصی‌ها برای کارمندان متنوع است به گونه‌یی که در برخی کشورها این مرخصی تنها به زنان اختصاص دارد و در تعدادی از کشورها پدر نیز می‌تواند از این امکان بهره‌مند شود.

گلف نیوز در این مقاله به ارائه جزئیاتی درباره شرایط مرخصی زایمان در برخی از کشورهای مختلف جهان پرداخته‌ است. بر این اساس در امریکا مدت زمان مشخصی برای مرخصی مادران در سطح ملی تعیین نشده است. هر چند شرکت‌هایی که دارای ۵۰ کارمند یا بیشتر هستند، متعهد هستند تا به دلایل افزایش تعداد اعضای خانواده ۱۲هفته مرخصی زایمان بدون حقوق در نظر گیرند.

از سوی دیگر زنان شاغل باردار در بلغارستان از ۴۱۰روز مرخصی زایمان برخوردار هستند که ۴۵روز آن را می‌توانند پیش از وضع حمل استفاده کنند. همچنین در این مدت حداقل ۹۰درصد پایه حقوق آنان از طریق صندوق بیمه سلامت ملی پرداخت می‌شود. زمانی که کودک به سن ۶ ماهگی می‌رسد مادر می‌تواند ادامه مدت زمان مرخصی باقی مانده را به پدر کودک یا پدر بزرگ- مادربزرگ که شاغل هستند و از بیمه اجتماعی برخوردارند، منتقل کند. در هند مدت مرخصی زایمان از ۱۲هفته به 6 ماه افزایش پیدا کرد و شامل تمامی بخش‌ها ازجمله شرکت‌های خصوصی می‌شود. همچنین در اوایل سال جاری قانونی در این کشور به تصویب رسید که براساس آن مدت مرخصی مادران شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی به ۱۰۰روز یا حدود ۳ماه رسید. در کانادا زنان شاغل حداکثر ۱۷هفته به مرخصی زایمان می‌روند. همچنین مادران می‌توانند از مرخصی زایمان و مرخصی والدین با هم استفاده کنند که در این صورت مدت مرخصی نباید از ۳۷هفته فراتر رود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران