شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 49963 | |

ایسنا| «برخی منتقدان، حاکمیت و اقتدار بلامنازع ایران کنونی را با ایران زمان دکتر مصدق یکی فرض کرده‌اند و به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید نفتی، خارجی‌ها را قدرتمند و کشورمان را آسیب‌پذیر جلوه می‌دهند. مگر یک پیمانکار خارجی می‌تواند در برابر ایرانی که به قدرت تعیین‌کننده در منطقه و جهان تبدیل شده است، عرض اندام کند؟»

محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اظهارات فوق افزود: ایران سال ۱۳۹۵ با ایران سال ۱۳۳۲ که کودتای ۲۸ مرداد را تجربه کرد و زیرسلطه امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود، یکی نیست. وی با بیان اینکه برخی به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید، مدام بر طبل شرکت‌های خارجی می‌کوبند و از پیمانکار خارجی، قدرتی ساخته‌اند که قادر است حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن و سرمایه‌های ملی را زیرسوال ببرد، یادآور شد: اینکه تصور کنیم یک شرکت پیمانکار خارجی می‌تواند، اینچنین در کشور ما عرض‌اندام کند، ناشی از خودکم‌بینی و به نوعی توهین به وزارت نفت، دولت و اقتدار و امنیت نظام است. مقدم گفت: این کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سیطره امریکا و انگلیس بود و این کشورها قادر بودند بعضا با

۱۰ هزار دلار حکومت‌ها را تغییر دهند؛ این در حالی است که ایران امروز در خارج از مرزهای خود نیز به قدرتی تعیین‌کننده تبدیل شده و قیاس اقتدار کشور در این دو برهه، قیاسی بی‌اساس است. مقدم ادامه داد: ما برای این انقلاب و ارزش‌های آن که در راس آن التزام به ولایت فقیه و مبارزه با استکبار بوده است، جنگیده‌ایم و این ارزش‌ها چیزی نیست که به راحتی از آن بگذریم و جالب است که حال، عده‌یی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و به ما یاد می‌دهند چگونه از سرمایه‌های ملی صیانت کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران