شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 4989 | |

حسام‌الدین آشنا

مشاور رییس‌جمهور

سیاست‌گذاری عمومی به‌دنبال حل مسایل عمومی کشور از طریق مشارکت همگانی است. در این حوزه دغدغه‌های جناحی، سیاسی و منطقه‌یی در این سیاست‌گذاری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در این حوزه اگر رقابت در میان جناح‌های سیاسی کشور بر سر مسایل اصلی قرار نگیرد سیاست‌گذاران به‌دنبال بهانه‌های بی‌ارزش یا موضوعات کم ارزش برای چالش می‌گردند. تلاش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بر این است تا مسایل جدی و واقعی کشور را در دستور کار رسانه‌یی سیاسی و اجتماعی قرار دهد. یکی از این مسایل که امروز مورد توجه قرار گرفته است و ریشه در اتفاقات و سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته کشور دارد مساله آب است. آب در کشور ما امروز به‌بحران تبدیل نشده است بلکه آن روز که تصمیمات غلط درباره مدیریت کل حوزه آب گرفته می‌شد بحران آغاز شد؛ اما امروز این بحران به‌حدی رسیده است که نمی‌توان آن را انکار کرد، نادیده گرفت یا به گردن کسی دیگر انداخت. این جلسه برای اعلام ضرورت یک توبه دسته جمعی تشکیل شده است. توبه از سیاست‌گذاری‌های خطا، توبه از نگاه بخشی و منطقه‌یی، توبه از عدم تاکید بر مصوبات و استانداردهای ملی و از همه بالاتر توبه نسبت به بی‌توجهی درباره تمدن ایرانی و آینده نسل‌های بعدی ایران. اکنون به نقطه‌یی رسیده‌ایم که اگر آب تمام شود تمدن ایرانی خواهد مرد آن هم نه در دراز مدت بلکه در میان مدت و با سرعتی غیرقابل تصور.

مرکز بررسی‌های استراتژیک نهادی دولتی برای ارایه مشورت‌های راهبردی به‌شخص رییس‌جمهور است. دوره‌های گذشته در دولت به این شکل بوده است که بدون در نظر گرفتن نهادهای تخصصی و مدنی تصمیمات بزرگ در کشور گرفته می‌شد اما این دولت به همکاری برای مشارکت نهادهای مدنی و تخصصی در موضوعی ملی قائل است. تا به حال مساله آب گویا مساله دولت بوده و این دولت بود که خود تصمیم‌های غلط را می‌گرفت و در کنار آن هم مردم را الزام و اجبار می‌کرد که از این تصمیم‌های غلط تبعیت کنند. امروز تلاش می‌کنیم تا موضوع مدیریت آب را به گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم. هم بگوییم و هم بشنویم. همه در این مشارکت سهیم هستند؛ کسانی که ما از آب‌های زیرزمینی و رو سطحی منطقه آنها برداشت می‌کنیم و به مناطق دیگر منتقل می‌کنیم، کسانی که زیر دست سدها قرار گرفته‌اند و آب‌های سدها مناطق کشاورزی آنها را در بر گرفته و کسانی که در اولویت نبودند تا از آب منطقه خود استفاده کنند. باید در این جلسات این امکان که صدای آنها به سیاست‌گذاران برسد فراهم شود. این نشست‌ها صدای بلند کسانی خواهد بود که تاکنون صدای آنها در جلسات دولتی شنیده نشده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران