افزایش مصرف برق با افزایش دما

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

فارس

پیک مصرف برق از ابتدای هفته گذشته روندی افزایشی را طی کرد و از 40هزار و 696 مگاوات در روز شنبه به 44هزار و 188مگاوات در روز یک‌شنبه رسید. روز دوشنبه نیز مصرف برق رقم 45هزار و 344مگاوات را درنوردید و در نهایت در روز سه‌شنبه به اوج خود یعنی 45هزار و656 مگاوات رسید.

در هفته منتهی به 21خرداد ماه، پیک به رقم 45هزار و656 مگاوات رسید که یک‌ هزار و 231مگاوات نسبت به هفته پیش از آن (منتهی به 14خرداد ماه) افزایش نشان می‌دهد که رقم قابل تاملی است.

با این حال این رقم همچنان نسبت به پیک هفته مشابه سال گذشته، اندکی پایین‌تر است به طوری که در هفته مشابه سال گذشته به 46هزار و 556 مگاوات رسیده بود.

به طور کلی در هفته گذشته پیک مصرف برق روندی افزایشی را طی کرد و از 40هزار و 696 مگاوات در روز شنبه به 44هزار و 188مگاوات در روز یک‌شنبه رسید. در روز دوشنبه نیز مصرف برق رقم 45هزار و 344مگاوات را درنوردید و در نهایت در روز سه‌شنبه به اوج خود یعنی 45هزار و656 مگاوات رسید. اما به تدریج از روز چهارشنبه که دمای هوا اندکی خنک‌تر شد این میزان به 44هزار و 634 مگاوات کاهش یافت و در روزهای پایانی هفته نیز با تعطیلی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شرکت‌های دولتی و خصوصی روند کاهشی را تا رسیدن به 42هزار و 700مگاوات را طی کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران