شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 415 | |

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون 4567.9 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 5.93درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد. صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 6درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت. به گزارش پاون، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون 4567.9گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران