شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 4095 | |

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تشریح فرمول یک خطی پیشنهادی وزارت نفت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها گفت: کسانی که از اشباع بازار متانول صحبت می‌کنند سواد کافی ندارند. منصور معظمی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: بر اساس فرمول پیشنهادی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت جهانی هر خانواده از محصولات این پتروشیمی‌ها تعیین خواهد شد. وی افزود: البته درباره خوراک مایع چنین فرمولی وجود ندارد و قیمت خوراک 95درصد فوب خلیج‌فارس محاسبه خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت ادامه داد: فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول یک خطی درجه یک مانند Y=aX + b است که عدد ثابت آن از سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی استخراج می‌شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خوراک را مشخص می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران