شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3587 | |

مصرف سوخت مایع (نفت گاز و نفت کوره) در ١٨٣ روز نخست امسال به محدوده ٢٨میلیارد لیتر نزدیک شد که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣,٥ میلیاردلیتر کاهش یافت. به گزارش شانا بنابر اعلام روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ابتدای امسال تا ٢٨شهریور ٢٧میلیارد و ٧٧٨ میلیون و یک‌صدهزار لیتر سوخت مایع مصرف شد که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ٣,٥ میلیاردلیتر کاهش یافته است. سوخت مایع مصرفی درمدت مشابه سال پیش (١٨٣روز) ٢٤میلیارد و ٤٣٠میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر اعلام شده است. بر پایه این گزارش در بازه زمانی ١٨٣روزه نخست امسال، مصرف نفت‌گاز ١٨میلیارد و ٣٣٦میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر و مصرف نفت کوره نیز در این مدت ٩ میلیارد و ٤٤١میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بوده است. نفت گاز مصرفی ١٨٣روز نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، پنج درصد و نفت کوره مصرفی این بازه زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال پیش ٣٣ درصد کاهش داشته است. این گزارش حاکی است: از ابتدای شهریور تا ٢٨روز از این ماه به‌طور میانگین، روزانه ٤٥ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر نفت کوره و نزدیک به ١١٣میلیون لیتر نیز نفت گاز مصرف شده است. مصرف نفت گاز در بازه زمانی ٢٨ روز نخست شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ١٢درصد رشد و نفت کوره مصرفی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ١٩,٦ درصد رشد داشته‌اند. برپایه گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه نفت گاز در ٢٨ روز شهریور سال گذشته نزدیک به ١٠١میلیون لیتر و میانگین مصرف روزانه نفت کوره نیز در بازه زمانی یادشده ٥٦,٢ میلیون لیتر بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران