شماره امروز: ۵۴۷

| | |


صفی‌آریان و جزی هر دو در اظهارات خود به چالش‌ها و مشکلات عملکردی مسوولان در قبال حوزه آب پرداختند؛ پرداختی که البته به واسطه تجربه و نگاه آنها از دو سوی متفاوت صورت می‌گرفت. جزی در این بخش از اظهارات خود اقدام‌هایی مانند «انتقال آب بین حوزه‌یی» را از اشتباهات بزرگ فعلی بیان کرده و معتقد بود که این دست اقدام‌ها «حوزه مبدا» را نیز با تهدید مواجه می‌کند.

صفی‌آریان اما چالش اساسی را در روند «هشدار دادن‌های» مسوولان دانسته و بیان می‌کند: «سیاست‌گذاری‌های رسانه‌یی نهادهای مسوول در این حوزه، به سمتی حرکت می‌کند که مجموعه‌یی از تبلیغات مداوم براساس سیستم هشدار طراحی می‌شود. اما متاسفانه در اکثر موارد شهروندان در این سیستم هشدار به‌عنوان متهم درجه یک درنظر گرفته می‌شوند.»

از دیدگاه این فعال آب، باوجود اینکه سرانه مصرف خانگی آب در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است، زمانی که شهروندان به‌عنوان متهم بحران آب معرفی می‌شوند، شاهد نوعی «حساسیت‌زدایی» از جامعه در درازمدت در این زمینه خواهیم بود؛ حساسیت‌زدایی که به اعتقاد صفی‌آریان می‌تواند خطری «بزرگ‌تر» از خود بحران آب باشد. او در تشریح این نگاه خود می‌گوید: «بحران آب بحرانی درازمدت بوده و راه‌حل آن هم قطعا راه‌حل درازمدت خواهد بود. این بحران ریشه در سبک رفتار و تغییر سبک زندگی نه تنها شهروندان بلکه بخش صنعتی و بخش کشاورزی و حتی نحوه مدیریت خواهد داشت، این تغییرات یک‌شبه ایجاد نمی‌شوند.» صفی‌آریان که سابقه آکادمیک پرباری در زمینه علوم ارتباطات دارد، منشا این نگاه در هشدارهای رسانه‌یی حوزه آب را «نظریه تزریقی یک‌طرفه ارتباطات» دانسته و می‌گوید: «شیوه سیاست‌گذاری یک طرفه از آنجایی ریشه می‌گیرد که مخاطبی که قرار است پیامی به او برسد منفعل درنظر گرفته می‌شود. در این شیوه فرآیند ارتباط مثل تزریق یک دارو به مخاطب انجام می‌شود.» او در ادامه به مساله بسیار مهم تفاوت میان بحران‌های مختلف در شیوه برخورد مردم با آنها پرداخته و می‌گوید: «شاید این شیوه که ما بمباران تبلیغاتی ایجاد بکنیم برای مسائل و بحران‌های کوتاه‌مدت مانند وقوع بلایای طبیعی مثل سیل یا حتی جنگ یا در شرایط انتخابات موثر باشد. در این شرایط جامعه از طریق رسانه تهییج و بسیج شده و سیاست‌گذار به این وسیله به هدف مورد نظر خود در کوتاه‌مدت می‌رسد. اما چنین شیوه‌یی در بلندمدت و برای بحرانی مانند آب عملا امکان‌پذیر نیست؛ همان‌طور که عادات مصرفی و سبک زندگی ما یک‌شبه به وجود نیامده است، یک‌شبه و با بمباران رسانه‌یی نیز تغییر نخواهد کرد.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران