شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در گزارش روز چهاردهم صفحه نفت و انرژی با عنوان «اردوی تمرینی سرمایه‌گذاران نفتی در هلند»، تاریخ برگزاری همایش سرمایه‌گذاران به اشتباه 13 و 14 نوامبر نوشته شده بود. با عرض پوزش از خوانندگان این تاریخ 13 و 14 اکتبر مصادف با 21 و 22 مهر ماه است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران