شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پایگاه خبری-تحلیلی سی‌ان‌ان مانی هر روز شاخصی به اسم «ترس و ریسک‌پذیری» را بررسی می‌کند؛ هرگاه این شاخص در وضعیت ترس بود بدین‌معناست که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی دارند. این عدد هرچه کمتر باشد ترس بیشتری را در سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد اما هرچه بیشتر باشد به منطقه ریسک‌پذیری نزدیک می‌شود. در وضعیت ریسک‌پذیری، سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری می‌کنند. روز چهارشنبه 15 مهر این شاخص عدد 30 را نشان داد. این درحالی است که روز قبل این شاخص به عدد 34 رسیده بود. در کل وضعیت فعلی، «ترس» را در میان سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران