شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29388 | |

پایگاه خبری- تحلیلی سی‌ان‌ان مانی هر روز شاخصی به اسم «ترس و ریسک‌پذیری» را بررسی می‌کند؛ هرگاه این شاخص در وضعیت ترس بود بدین‌معناست که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی دارند. این عدد هر چه کمتر باشد ترس بیشتری را در سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد اما هرچه بیشتر باشد به منطقه ریسک‌پذیری نزدیک می‌شود. در وضعیت ریسک‌پذیری، سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری می‌کنند. روز شنبه 4 مهر این شاخص عدد 18 را نشان می‌دهد، این درحالی است که این شاخص در چند روز گذشته به سمت وضعیت خنثی در حرکت بود. عدد 18 نشان‌دهنده حداکثر ترس در سرمایه‌گذاران و اجتناب آنها از سرمایه‌گذاری است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران