شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25661 | |

در گزارش روز گذشته روزنامه «تعادل» واحد فروش ماسه شسته به اشتباه به جای «تن» کیلوگرم نوشته شده بود. همچنین در بخش دیگری از گزارش عدد 24 میلیارد به اشتباه 24 میلیون نوشته شده بود. بدین وسیله از خوانندگان محترم پوزش می‌طلبیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران