شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایسنا

رییس کمیسیون انرژی مجلس از پیگیری کمیسیون متبوعش جهت اطمینان‌خاطر بخشیدن به مردم برای افزایش نیافتن مجدد قیمت سوخت به فوب خلیج‌فارس خبر داد. علی مروی گفت: آفات دو و سه نرخ سوخت با تک‌نرخی شدن آن کاهش یافت. نماینده نیشابور تک‌نرخ شدن قیمت سوخت و شفاف‌سازی اطلاعات مالکان وسایل نقلیه را در کاهش میزان قاچاق سوخت موثر دانست. وی با اشاره به تکلیف قانونی وزارت نفت برای افزایش قیمت سوخت تا 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس، گفت: وزیر نفت از افزایش نیافتن قیمت سوخت سخن گفته است، ما هم در کمیسیون این مساله را پیگیری می‌کنیم، مردم خاطرشان جمع باشد. دولت کسری بودجه‌اش را باید از سایر محل‌ها و صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها، تامین کند؛ علاوه‌بر این باید بگویم براساس آمار دریافتی از وزارت نفت وضعیت تولید و صادرات نفت بهبود چشمگیری یافته است. این آمار حکایت از بهبود شرایط اقتصادی کشور در آینده نزدیک دارد. رییس کمیسیون انرژی برنامه پنجم توسعه را فرصت خوبی برای رسیدن نرخ سوخت به 90درصد فوب خلیج‌فارس دانست و افزود: دولت قبل بنا به دلایلی از اجرای قانون در این بخش جلوگیری کرد، اما دولت فعلی قیمت سوخت را تک‌نرخی کرد تا مفاسد حاکم در بازار سوخت به حداقل برسد. مروی از تامین 6هزارمیلیارد تومان بودجه توسط وزارت نفت برای گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز خبر داد و افزود: وزارت نفت از محل منابع داخلی و تسهیلات 6هزارمیلیارد تومان بودجه برای گازرسانی به مناطق فاقد گاز تامین کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران