شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 21023 | |


ایرنا آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه می خود اعلام کرد، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل انرژی مصرفی جهان از 17.8درصد در سال 2010 به 18.1درصد در سال 2012 افزایش یافته است. بنا به اعلام آژانس یادشده، پیشرفت‌های زیادی که در زمینه دسترسی به انرژی‌های جدید حاصل شده موجب افزایش کارایی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر شده اما دستاوردهای بسیار بیشتری برای دستیابی به انرژی پایدار برای همه اهداف در سال 2030 مورد نیاز است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، نرخ رشد انرژی‌های تجدیدپذیر باید تقریبا دو برابر شود تا هدف مورد نظر این آژانس در سال 2030 محقق شود. آژانس بین‌المللی انرژی تا سال 2030 سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. اطمینان از دسترسی جهانی به خدمات انرژی مدرن، دو برابر کردن نرخ رشد کارایی انرژی درجهان و دو برابر کردن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد انرژی جهان. براساس برآورد برنامه چارچوب پیگیری جهانی (جی. تی. اف) تا سال 2012، 85درصد جمعیت جهان به برق دسترسی پیدا کرده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران