شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2082 | |

پس از قطع آب مشترکین پرمصرفی که بیش از 200 مترمکعب آب مصرف می‌کردند اکنون نوبت به مشترکین 50 مترمکعبی رسیده و با پایان یافتن مهلت داده شده از روز 24شهریورماه آب مشترکینی که الگوی مصرف خود را تغییر ندهند، قطع خواهد شد. معاون نظارت بر درآمد و امورشرکت فاضلاب تهران ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام آغاز مرحله دوم قطع آب مشترکان پرمصرف گفت: از ابتدای تابستان به مشترکینی که بیش از 50‌مترمکعب آب مصرف می‌کردند هشدار و اخطار داده شد و یک ماه فرصت در نظر گرفته شد تا مصرف را کاهش دهند. سیدرسول باقری اظهارکرد: سه هزار مشترک در تهران شناسایی شدند که بیش از 50‌مترمکعب آب مصرف می‌کنند و این درحالی است که الگوی مصرف، استفاده از 20 مترمکعب آب است. با توجه به اینکه مصرف بیش از 50 مترمکعب آب به معنای استفاده از 2.5برابر الگوی مصرف است به‌طور موقت آب مشترکینی که به هشدارها توجه نکردند، قطع خواهد شد.

وی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر به 700 هزار مشترکین پرمصرف اخطار کتبی داده و گفته شده که باید الگوی مصرف خود را تغییر دهند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران