شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 196 | |

معاون وزیر نیرو در امور آب با تاکید بر اینکه دیگر نمی‌توانیم به کشاورزی آب بیشتر اختصاص دهیم گفت: درحال‌حاضر برای تامین آب‌شرب هم مشکل داریم؛ همان‌طور که گفته می‌شود کشاورزی، سفره‌های زیرزمینی ما را به این روز انداخته است که با کمبود آب مواجهیم. رحیم میدانی گفت: توسعه کشور نمی‌تواند با تمرکز بر کشاورزی پیش برود. به گزارش ایسنا، وی افزود: درحال‌حاضر به‌جز مناطق خاصی در غرب و شمال‌غرب، در جاهای دیگر استعداد توسعه کشاورزی را نداریم. در بخش کشاورزی باید به‌سمت بهره‌وری آب برویم. وی با تاکید بر لزوم افزایش راندمان آبیاری و تولید در مزرعه گفت: در غرب که آب و زمین هست امکان توسعه کشاورزی وجود دارد اما در سایر نقاط این امکان نیست. میدانی در پاسخ به این پرسش که در کدام منطقه پتانسیل کشاورزی وجود دارد گفت: در‌حال‌حاضر در حوضه ارس این پتانسیل وجود دارد که در آنجا سدی نیز با مشارکت کشور همسایه احداث شده و درحال توسعه کشاورزی هستیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران