شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 192 | |

با ابطال هر کارت سوخت موتوسیکلت و خودرو فرسوده یا موتوسیکلت فاقد پلاک ملی، تمامی سهمیه‌هایی که در این کارت سوخت ذخیره شده به همراه کارت می‌سوزد و در صورتی که مالک در موارد ممکن، کارت المثنی بگیرد، سهمیه‌های قبلی را نخواهد داشت. به گزارش تسنیم، در حالی که ابطال 5میلیون و 770هزار و 360 کارت سوخت موتوسیکلت و خودرو فرسوده و فاقد پلاک ملی در برنامه دولت قرار دارد و از دی سال گذشته تا زمان اتمام طرح ملی ساماندهی مصرف بنزین، با نوبت‌بندی، این تعداد کارت سوخت می‌سوزد، هر کارتی که ابطال می‌شود به همراهش تمامی سهمیه‌های از پیش ذخیره شده کارت هم می‌سوزد و در مواردی چون، تعویض پلاک قدیمی موتوسیکلتی که سن کارکردش کمتر از 10سال است و گرفتن پلاک ملی از مراکز شماره‌گذاری، در کارت سوختی که به صورت المثنی صادر می‌شود هیچ کدام از سهمیه‌های قبلی وجود ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران