شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 18483 | |

پاون

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 7.1درصد کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان فروردین ماه 24میلیارد و 850 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته معادل 7.1درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته حدود 26میلیارد و 700میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 93) تاکنون با 18درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 17میلیارد و 390میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 21میلیارد و 290میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 12میلیارد و 870میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته به میزان 13میلیارد و 670میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 5.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌اکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 48.8میلیارد مترمکعب گزارش شده که 51 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران