شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 1155 | |

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون 22میلیارد و 280میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 6.2درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مهر، حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 6درصد کاهش یافته است.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با 6درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 31میلیارد و 360میلیون مترمکعب رسیده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران