شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11237 | |

مدیر پروژه حفاری آزادگان جنوبی:

شرکت ملی حفاری سه حلقه چاه در این میدان حفاری و تکمیل کرده بود و پس از آن نیز تا زمان واگذاری ۴٠حلقه چاه، توسط این شرکت دو حلقه چاه شماره ٠٣٩و ٠۴١ با متراژ هفت هزار و ۵٠٠متر در این میدان حفاری شد.

نخستین حلقه چاه توسعه‌یی در میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از توانمندی داخلی توسط شرکت ملی حفاری ایران، حفاری شد.

به‌گزارش ایلنا، چاه ٠۴۶ از شمار ۴٠ حلقه چاه توسعه ‌یی است که پس از برکناری شرکت چینی (CNPCI) به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود، به دستور وزیر نفت از سوی شرکت متن به‌عنوان مجری طرح توسعه میدان آزادگان، به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شد. مدیر پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران روز چهارشنبه (سه دی) درباره حفاری چاه ٠۴۶ توضیح داد: این چاه با به کارگیری دستگاه حفاری ٢٧ فتح تا عمق چهارهزار و٢۴۴متری حفر شده است.

منوچهر اسدی گفت: نکته خیلی مهم در حفاری این چاه مطالعه، بررسی و ایجاد تغییر در برنامه حفاری بود که دستاورد آن افزایش تولید بیشتر از چاه، کوتاه شدن زمان استقرار دکل و جلو افتادگی عملیات حفاری به مدت ٢٣روز نسبت به برنامه تعیین شده از سوی کارفرما است.

وی بااشاره به استقرار هفت دکل حفاری این شرکت در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی، افزود: هم‌اکنون حفاری همزمان ۶ حلقه چاه دیگر توسط ناوگان ملی حفاری درحال اجراست که بین ۶٠ تا ٨۵درصد پیشرفت کار دارند.

اسدی اظهار کرد: این درحالی است که در زمانی که اجرای پروژه توسط شرکت چینی دنبال می‌شد، شرکت ملی حفاری سه حلقه چاه در این میدان حفاری و تکمیل کرده بود و پس از آن نیز تا زمان واگذاری ۴٠حلقه چاه، توسط این شرکت دو حلقه چاه شماره ٠٣٩ و ٠۴١ با متراژ هفت هزار و ۵٠٠متر در این میدان

حفاری شد.

مدیر پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران گفت: پروژه حفاری در میدان آزادگان جنوبی به‌صورت کلید در دست (EPDS) انجام می‌شود و در این پروژه تمامی مراحل اجرایی ازجمله طراحی، مدیریت، اجرا، تامین کالا، مواد و ارایه خدمات فنی و جانبی حفاری از سوی این شرکت ارایه می‌شود.

وی بسیج امکانات و شتاب در اجرای این پروژه را از اولویت‌های مورد تاکید مدیریت ارشد شرکت ملی حفاری ایران عنوان کرد و افزود: درهمین حال همکاری و مساعدت‌های مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و مدیران این شرکت در پیشبرد پرشتاب پروژه بسیار ارزشمند بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران