شماره امروز: ۵۴۷

| | |


رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: مسکن باید از مجرای بورس و درآمدهای اقتصادی خارج شود تا بدین‌ ترتیب هم به ساخت‌وساز خانه‌های باکیفیت کمک شود و هم جلوی تخریب زودتر از موعد ساختمان‌ها گرفته شود. سعید غفرانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عمر مفید ساختمان‌ها در کشور اظهار کرد: تخریب زودتر ازموعد ساختمان‌ها در کشور، دلایل اقتصادی دارد و اگر ساختمان‌ها با کیفیت ساخته شوند نیازی به تخریب سریع آنها وجود ندارد. وی با بیان اینکه مسکن باید از مجاری بورس و درآمدهای اقتصادی خارج شود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد عملا شاهد تخریب زودهنگام ساختمان‌ها نخواهیم بود. غفرانی بااشاره به اینکه دو دلیل اصلی و عمده برای تخریب ساختمان‌ها وجود دارد، ادامه داد: یکی جنبه‌های اقتصادی است، یعنی فردی که ساختمان چهار طبقه دارد، با تغییرات در نظام ساختار شهری و مجوزها می‌تواند هفت طبقه مجوز ساخت بگیرد. وی خاطرنشان کرد: طبیعی است وقتی این روند به‌صرفه است یک ساختمان چهارطبقه را تخریب می‌کنند و هفت طبقه می‌سازند. وی با بیان اینکه عامل دیگر، بی‌توجهی در کیفیت ساخت است، تصریح کرد: اگر ساختمان‌ها باکیفیت ساخته شوند و به‌عنوان ارزش ملی درنظر گرفته شوند، دیگر اجازه تخریب سرمایه‌های ملی داده نمی‌شود. غفرانی تاکید کرد: ساختمان‌ها مقید مسایل فنی- مهندسی و معماری نیستند از این نظر است که اجازه تخریب‌ها تا این حد داده می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران