شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8270 | |


افزایش 4برابری سهم حمل و نقل ریلی در شبکه حمل و نقل کشور نیازمند حدود 10میلیارد یورو سرمایه است. به گزارش «تعادل»، علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب، از برنامه‌های ایران برای توسعه ارتباطات ریلی با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: بر اساس چشم‌انداز ترسیم شده طی 10سال آینده ایران 10هزار کیلومتر خط ریلی به شبکه راه آهن خود اضافه خواهد کرد که این امر در افزایش میزان حمل و نقل ریلی در منطقه بسیار موثر خواهد بود. وی افزود: ایران در حال حاضر دارای بیش از 10هزار کیلومتر راه آهن در دست بهره‌برداری است و تمایل دارد تا مناسبات خود در این زمینه را با کشورهای همسایه گسترش دهد. نورزاد اظهار داشت: با توجه به گستردگی خاک ایران هم‌اکنون سهم مسافر در حمل‌و‌نقل ریلی 6/3 و سهم بار در این حوزه 2/5 است که تلاش ما رساندن این اعداد در 10سال آینده در زمینه سهم مسافر به4/16 و سهم بار به 8/21 است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران