شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از پیش‌بینی افزایش سهم صنعتی‌سازی مسکن به 15‌درصد در طرح جامع مسکن خبر داد. محمد شکرچی‌زاده در گفت‌وگو با مهر در خصوص تدوین طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح جامع مسکن در دست ارایه است و جلسات متعددی برای تدوین مراحل مختلف این طرح برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه بخشی از تدوین این طرح را مرکز تحقیقات برعهده دارد، اظهار داشت: بخشی از این طرح که به مقوله صنعتی‌سازی می‌پردازد در اختیار مرکز قرار داده شده است تا بررسی شده و هدفگذاری شود. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در این طرح هدف‌گذاری برای آینده بازار مسکن انجام می‌شود، بیان کرد: براساس طرح جامع مسکن امیدواریم بین 10 تا 15درصد سهم صنعتی‌سازی را افزایش دهیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران