شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 336 | |

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره توسعه بنادر شهید رجایی و امام خمینی گفت: بنادر را مکلف به انعقاد قرارداد با بخش خصوصی کرده‌ایم. محمد سعیدنژاد در گفت‌وگو با مهر در خصوص الحاق اراضی جدید به بنادر کشور، اظهار داشت: 2هزار و 400 هکتار اراضی جدید به بندر شهید رجایی اضافه شده و 11هزار هکتار اراضی جدید هم به بندر امام خمینی الحاق شده است. وی با بیان اینکه 900 هکتار اراضی در بنادر به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر، رشد و توسعه بنادر کشور حمل و نقل دریایی را به دنبال دارد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر، افزود: در هرسال برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، برنامه‌یی را از ابتدای سال برنامه‌ریزی می‌کنیم که امسال هم بنابر مصوبه هیات عامل سازمان، بنادر مختلف را مکلف کردیم تا با بخش خصوصی قرار داد ببندند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران