شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 265 | |

به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل تاکنون 189 میلیارد تومان در پروژه بزرگراه بهشهر- گرگان- بجنورد - قوچان هزینه شده و برای اتمام آن 340 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. علی نورزاد با بیان اینکه اعتبار مصوب سال جاری بزرگراه بهشهر - گرگان - بجنورد - قوچان 43 میلیارد تومان است، گفت: بزرگراه چهار خطه بهشهر - گرگان - بجنورد - قوچان یکی از پنج کریدور اولویت‌دار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است. وی افزود: این بزرگراه کریدور ترانزیت شرق به غرب درشمال کشور است که ارتباط با کشور ترکمنستان و ترانزیت کالا از آسیای میانه از طریق گمرکات سرخس، باجگیران، اینچه برون و بندر امیرآباد به مبادی غربی و شرقی کشور را فراهم می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران